Setkání s občany v Horním Benešově

Dneska jsme polepili náš volební vůz a vyrážíme s ním do obcí našeho kraje. Prémiérově jsme nejen vozidlo, ale celý volební tým v čele se mnou, představili v Horním Benešově, kde se v podvečer uskutečnilo setkání s občany. Setkání proběhlo pod záštitou majitelů  spol. Benekov – jednoho z největších zaměstnavatelů v kraji.
Mezi přítomnými vyvolalo největší zájem téma zdravotní péče a její dostupnost.

 

volební vůz Ladislav Václavec

setkání s občany Horní Benešov - Ladislav Václavec

setkání s občany Horní Benešov - Ladislav Václavec