Nemocnice v Krnově slaví 110 let provozu

Vážení přátelé,

nemocnice v Krnově v těchto dnech slaví 110 let provozu. Zkolaudována byla 8. srpna roku 1912 a v dalších dnech do ní byli přivezeni první pacienti.

Dnes jsem v nemocnici poděkoval Petru Jolletovi, jehož dědeček Ing. Franz Jollet byl hlavním projektantem nemocnice a jako vrchní stavební komisař Krnova na stavbu nemocnice dohlížel. Pan Petr Jollet k výročí zpracoval jedinečný materiál, ze kterého se dovídáme všechny detaily o vzniku nemocnice i to, že stavba místo plánovaných 650 tisíců korun přišla na 1,3 milionu.

Představte si, že v roce 1912 měla nemocnice v Krnově 120 lůžek a o pacienty se starali dohromady 3 lékaři a 20 řádových sester. Sestra měla mimo jiné nárok na půl litru piva při denní službě. Což je jistě zajímavý benefit.

Když se mě dnes novináři ptali, na co jsem po patnácti letech v čele nemocnice hrdý, tak jsem nemluvil o moderním vybavení, ale o našich týmech zdravotníků. Protože bez vzdělaných lékařů, šikovných sestřiček, obětavých ošetřovatelů a dalších zaměstnanců by nemocnice byla pouze krásnou historickou budovou s drahým vybavením.

Děkuji vám za vaši práci!

Mějte krásný víkend. Ladislav Václavec