Zahájení stavby rozhledny přátelství na Dubovci

Hezké úterý přátelé

Toto období je nabito akcemi, o které se s Vámi všemi rád podělím. Nejprve musím začít ještě víkendem, kdy v sobotu se uskutečnilo velmi milé setkání s poto mky německých původních obyvatel Dívčího Hradu, jejichž rodiče byli po válce odsunuti do Německa. Pro mne bylo novinkou, že v Dívčím Hradě a Osoblaze bylo v tomto období 90% obyvatel německé národnosti. Pan starosta Jan Bezděk tuto akci perfektně uspořádal při příležitosti opravy památníku, na který tito původní obyvatelé přispěli a příležitosti zahájení stavby rozhledny přátelství na Dubovci. Součásti byla i prohlídka hradu, který je o víkendech otevřen veřejnosti. Celá akce byla zakončena veselici- pivními slavnostmi na hřišti, takže si každý přišel na své. Na Dívčím Hradu je vidět, že když je v obci šikovný starosta a pilní obyvatele, tak i malá obec se může krásně rozvíjet a dělat velké akce. Hezký večer a další zase příště Ladislav Václavec