Z vašich dotazů: Jak chcete zvládat řídit nemocnice a být zároveň senátorem?

Jednoduše, práce mě baví a celou kandidaturu jsem pečlivě zvažoval. Ukončil jsem kvůli ní i svou podnikatelskou činnost v Areálu Karnola s.r.o., kdy jsem stál  za proměnou brownfieldů v areálu Karnoly.

Takže, i když vedu dvě nemocnice, většinu času trávím na jednáních a zařizování s ministerstvem, krajem, pojišťovnami a to se dá řešit najednou. Pořád mám dost sil a hlavně chuť rozvíjet náš kraj k lepšímu.

Do Senátu nejdu se sliby, ale s konkrétními cíli! Chci a budu zlepšovat život našim seniorům – to bez ohledu na volební výsledek!!! Mým další záměrem je pomoci zdejším podnikatelům či těm, kteří by zde chtěli firmy rozjet a tím oživovat ekonomiku.

Mladou generaci tady udržíme jen tehdy, pokud tady budou mít práci a vidinu budoucnosti. Za podstatné považuji zajistit dobrovolným hasičům kvalitní techniku, aby došlo k eliminaci rizik při živelných katastrofách.

Problém většiny současných politiků je v tom, že jsou absolutně odtrženi od reality a neznají problémy regionů, měst, obcí, natož rodin nebo jednotlivců. Senátor nemusí být denně v regionu, ale musí umět pomoci a voliči musí vědět, kde ho v případě potřeby najdou.

Úkolem senátora je získávat pro region finance a podporu, což řeším dnes a denně v rámci svých funkcí a budu řešit nadále, jen s rozšířeným polem působnosti.

Budu rád, když sem napíšete i svůj pohled na věc.