Volební program

Chtěl bych pomoci vyřešit:

1/ nedostatečné pokrytí regionu snadno dostupnou zdravotní péčí

Zdravotní péče je dobře zajištěna na Krnovsku, ale nedostatečně pokrytá v dalších oblastech bruntálského okresu. Budu se snažit pobídkami pro lékaře a sestry dosáhnout plného zabezpečení primární péče v celém okrese –  od praktických lékařů pro dospělé, přes praktiky pro děti a dorost až po stomatology. Totéž platí i pro lůžkovou péči – vidím jako nutnost garantovat ji v celém rozsahu v celém regionu.  I kdyby měla být zajišťována svozem pacientů do SZZ Krnov. V Bruntále, Rýmařově a Městě Albrechticích chci podporovat rozvoj stávajících zařízení

2/ chudnutí a vysídlování regionu

V regionu byl zcela necitelně proveden útlum tradičního průmyslu a zemědělství – prakticky zmizel textilní průmysl a sklárny, zanikla podstatná část strojírenských kapacit. Budu se tedy zasazovat o opětovný rozvoj těchto druhů výrob, o podporu soukromých zemědělců a o rozvoj cestovního ruchu a s ním spojených služeb a zařízení.

Pro specializované profese, ve kterých se u nás lidé nemohou uplatnit, bych rád zajistil lepší možnosti cestování „za prací“, a to ze všech oblastí regionu. Když už musíte pracovat jinde, bydlete dál u nás. Efekt pro podnikání tak bude viditelný i tady.

Aby se lidé vraceli, žili u nás a zakládali rodiny, podpořím rozvoj přirozených center našeho regionu a volnočasové vyžití pro všechny věkové kategorie.

3/ problémy seniorů

Se svým týmem jsem vytvořil ucelený program, který by lidem nabízel řadu možností, jak se zapojit do dění kolem nás. Současně pamatuje na zájmy seniorů, potřebu být užitečný a co nejdéle aktivní a zdravý. Chtěl bych pomoci řadě starších lidí vymanit se z hrozící veřejné izolace a osobního osamění a nabídnout jim zapojení do života kolem nás, propojení jejich každodenního života na běh světa v mezích, které jsou příjemné a přiměřené danému věku.

Mojí snahou je docílit, aby alespoň část seniorů našla ve stárnutí a stáří něco, co je bude bavit. Něco, co člověku dává pocit přirozené důležitosti a užitečnosti – program, díky kterému by bylo možné stárnout bez obav.