[video] Také se nechcete dívat na to, jak se náš kraj vylidňuje? Volte č. 1 do Senátu za náš kraj.

Celý život jsem zvyklý problémy definovat a úspěšně řešit. Nechci se dívat, jak se náš kraj vyliďnuje a ještě více chudne. Proto kandiduji do Senátu. Jestli chcete společně se mnou přiložit ruku k dílu, volte č. 1.